Хімія


  Проект на тему: Чіпси - що ми їмо?

 

Мета:  вивчення асортименту та експертиза якості асортименту чіпсів; пропагувати здоровий спосіб життя, розкрити шкідливий вплив чіпсів на організм школяра, довести руйнівну дію; показати вплив харчування на організм людини, дати учням рекомендації щодо правильного використання чіпсів; навчити, учнів робити вільний вибір при повній поінформованості; розвивати навички інформаційно – дослідницької роботи, усне мовлення; розвивати життєві компетенції учнів.

Тип проекту:  інформаційно – дослідницький.

Учасники проекту: учні 7-11 класів.

За кількістю учасників: груповий.

За тривалістю виконання:  короткотривалий.

Термін реалізації проекту: початок: 4 квітня, кінець: 14 квітня

Актуальність проекту:

-  Через нераціональне харчування людина втрачає до 10 років здорового життя;

-  Лише третина людства забезпечена харчуванням, яке має достатню калорійність та раціональну структуру;

-  Хімізація у виробництві продуктів харчування викликає небезпеку для здоров’я людини;

-  Учні нашої школи часто вживають «заборонену» для дітей їжу, купуючи у магазинах чи супермаркетах;

-  Одна пачка чіпсів на день рівносильна вживанню 5 літрів рослинної олії на рік.

Питання для дослідження:

1.                      Історичні відомості про виникнення чіпсів. Види чіпсів

2.                      Дослідити чіпси на вміст різких компонентів.

3.                      Користь та шкідливість чіпсів.

4.                      Добавки та методи приготування чіпсів

5.                      Думка медицини.

Очікувані результати:

-  усвідомлене ведення здорового способу життя;

-  розвиток життєвих компетенцій учнів;

-  набуття учнями навичок дослідника;

-  розвиток почуття відповідальності за свої дії;

-  підвищення загальної культури учнів.

Хід проекту

І етап

Підготовчий

1.                      Створення груп учнів, які виконуватимуть проект. Ознайомлення з темою, метою, основними завданнями проекту

2.                      Проведення анкетування серед учнів школи. Збір необхідної інформації, аналіз, систематизація, первинна презентація, визначення напрямків подальшої діяльності

3.                      Обговорення, оцінювання, аналіз та систематизація зібраного матеріалу. Відбір матеріалів для презентацій. 

4.                      Ознайомлення учнів із критеріями оцінювання

II етап

Робота над оформленням та презентаціями проекту.

 

1.                      Систематизація, узагальнення зібраних матеріалів.

2.                      Проектування сценарію.

3.                      Оцінювання творчих досягнень учнів

Перебіг заходу

Слово вчителя. У всі часи люди особливу увагу звертали на своє здоров’я, піклувалися про нього, винаходили все нові й нові ліки від хвороб і способи зміцнити свій організм та залишатися бадьорими на довгі роки.

Хоча  ви  вже і вважаєте себе дорослими, ви ще діти. І повинні пам’ятати, турбуватися та берегти своє здоров’я.

У вас зразу ж виникне таке питання: Що ми можемо зробити?

І ось ми сьогодні спробуємо про це поговорити. А саме поговоримо про чіпси - улюблені молодіжні  ласощі.

Про шкоду або користь чіпсів сперечатимуться ще дуже довго, тому ми вирішили розібратися в цьому питанні. Здавалося б цей популярний продукт успішно заглушає апетит, його жують просто від нудьги, але не все виключно необразливо, як здається при ближчому розгляді. Чіпси, виготовлювані років 10 - 15 тому все-таки можна було з величезною працею назвати картопляними чіпсами.

 Але продукт, який виробляється сучасної харчовою промисловістю - це що завгодно, але не картопляні чіпси. Це сурогат, що складається зі звичайної борошна і модифікованого соєвого крохмалю. Крохмаль, потрапляючи в організм людини, перетворюється на глюкозу. Вона, відповідно, накопичується в печінці, і людина через деякий час отримує "прекрасне" ожиріння.    

              I.     З історії (Іванов Євгеній)

           II.     Слово вчителя:  Давайте заслухаємо інформаційну групу (Іванова Анна, презентація)

Азіза.  Взагалі, говорити про шкоду або користь чіпсів потрібно, як про доведений факт виключного шкоди. Для смаження цього продукту використовувати якісне, очищене масло абсолютно недоцільно через значні накладних витрат виробників, тому вони його майже ніколи не використовують. Стандарт наказує смажити чіпси не більше півхвилини. При трохи більшій часу смаження вони накопичують виключно шкідливий гідрогенізований жир, що сприяє утворенню зайвого холестерину, що призводить до утворення холестеринових бляшок і непрохідності крові по судинах.  У чіпсах є майже все, чого не повинно бути в нашій їжі.

Таня.  Чiпси - з числа найбльш небезпечних продуктiв: за останнi  25 рокiв вмiст солi у них майже подвоївся. А надлiшок солі в рацiонi перешкоджає нормальному розвитку кiсток.

Азіза.  Оскiльки їх смажать у фритюрi, то вони обов’язково мiстять канцерогени, що стають причиною онкологiчних захворювань вражають нервову систему, призводять до безплiддя. А в порції хрустких картопляних чiпсiв кiлькiсть канцергену перевищує допустиму норму в 500-1000 разiв.

Таня. Для полiпшення смаку в чiпси додають ароматизатори  i пiдсилювачi смаку, для хорошого хрускоту i правильної  консистенцiї — спецiалiзованi емульгатори, для збереження —  консерванти.

Азіза.  Пiд час технологiчної оброки олiй, як-от: пiдiгрiвання, вiдбуваються змiни у структурi молекул вищих ненасичених карбонових кислот та їхнiх залишкiв у жирах. А саме: цис - iзомери перетворюються на транс-iзомери та негативно впливають на будову клiтин органiзму. А гiдрогенiзованi жири призводять до збiльшення рiвня холестерину в кровi, що пiдвищує ризик iнфарктiв та iнсультiв.

   Таня.  Вченi довели, що вживання чiпси викликають гастрит i виразку шлунка. Вiд чiпсiв з’являється целюлiт.

Слово вчителя: Але не усi чiпси є шкiдливi. 

Дідик Руслана: Корисна реклама: «Смакуйте та споживайте».

Яблучнi чiпси — це тонкi хрусткi яблучнi скибочки, виготовленi за спецiальною технологiєю без смаження. Низькотемпературна сушка дозволяє зберегти у продуктi всi споживнi та кориснi речовини. Jaffa Аррlе Сhiрs - натуральний продукт на сто вiдсоткiв. Вiн не мiститъ цукру, солi, консервантiв та фарбникiв. 

Яблучнi чiпси — iдельне поєднання зручностi — здоров’я — оригiнального смаку.

Яблучнi чiпси, навпаки, — не тiльки смачнi, але  й кориснi.

ІІІ. Слово вчителя:  Презентацiя проекту «Хiмiки-дослiдники» (Оганесян, Меленчук, Калімбет)

Мета роботи: аналiз чiпсiв на наявнiсть жиру, крохмалю,  розчинних домiшок, хлориду натрiю.

Обладнання та реактиви: спиртiвка, штатив, чашка для випарювання, металева сiтка, пробiрки, мiрний цилiндр, фiльтрувальний папiр, розчин нітратної кислоти, спиртовий розчин йоду, чiпси. 

Хiд роботи

Методика №1. Аналiз чiпсiв на наявнiсть жиру

Методика проведення дослiдження.

 1.Поклали чiпс на фiльтрований папiр.

2.Зiгнули фiльтрований палiр навпiл i роздавили чіпс.

З. Видалили шматочки чiпса з фiльтрованого паперу.

Висновок: наявнiсть плями на фiльтрувальному папері свiдчитъ, що даний продукт мiститъ багато жиру.

Методика №2. Якiсне вiзначення крохмалю

Методика проведения дослiдження

1.Наносимо декілька крапель розчну йоду на сухий чіпс.

2. Вiдзначимо змiну забарвлення (темно-синє)

3. Подрiбнюємо iнший чiпс в пробiрку, додаємо воду половини пробiрки, нагрiваємо протягом 5—7 хвилин.

4. Вiдфiльтровуємо воду вiд чiпсiв.

5. Додаємо до фiльтрату декiлька крапель йоду.

6. Вiдзначаємо рiзницю в забарвленi при проведеннi реакції у водному розчинi i в твердiй фазi.

 Висновок: хiмiчний аналiз визначення крохмалю показав змiну забарвлення розчину йоду на фіолетову.

Методика №3. Якiсне визначення розчинних компонентiв.

Методика проведення дослiдження

1.                      Готуємо водну витяжку iз чiпсiв: подрiбнюємо 1—З та переносимо у про6iрку.

2.                      Доливаємо 15—20 мл води.

3.                      Нагрiваємо на полум’ї спиртiвки.

4.                      Фiльтруємо утворену суміш.

5.                      Дослiджуємо фiльтра. (даний фiльтрат ви можете, використати у  других дослідах)

Висновок: при наявностi розчинних компонентiв фiльтра буде прозорим, якщо чiпси, містять нерозчиннi домiшки,то на фiльтрi буде твердий залишок.

Методика №4. Якiсне визначення катіонів натрiю. 

Методика провдення дослiдження

1.                      Половину отриманого фiльтрату помістiть в чашку для випаровування.

2.                      Здiйснiтъ випаровування.

3.                      У сухий залишок занурите сталевий дріт, який потім внесіть у  полум’я.
Висновок: фiзико-хiмiчний аналiз, заснований на використаннi ефекту змiни забарвлення полум’я, що пояснюється  наявністью  іонів натрiю у фільтратi розчину чiпсiв.

Хіміки дослідники звітують перед споживачами про виконану роботу заздалегідь

Методи приготування чіпсів та добавки (Морква В)

Хрустка картопля є готовим до вживання обсмаженою продуктом і виробляється зі свіжого картоплі у вигляді скибочок, соломки та платівок. Один кілограм хрусткого картоплі еквівалентний приблизно 4 кг свіжої картоплі по калорійності. Виготовлення хрусткого картоплі включає наступні основні операції:

1. мийку і сортування сирої картоплі;

2. очистку;

3. різання бульб;

4. відмивання нарізаної картоплі від крохмалю;

5. очистку стічних вод;

6. бланширування;

7. сушку;

8. обсмажування;

9. введення солі і спецій.

 

При виробництві обсмажених картоплепродуктів широко використовують різні кулінарні жири, серед яких можна виділити наступні групи жирів:

- Натуральні жири на основі пальмової олії, що не містять трансізомерів;

- Гідровані масла і жири (соєве, рапсове та інші рослинні масла, жири морських тварин і риб), що містять від 25 до 58% трансізомерів.

- Суміші натуральних і гідрованих жирів.

 

З напівфабрикату. Основним продуктом для виробництва картопляних чіпсів є сухе картопляне пюре у вигляді пластівців, крупки, гранул або їх суміші (напівфабрикату). Технологічна схема виробництва картопляних чіпсів цього виду включає в себе наступні операції:

1. змішування сировини з крохмалем і спеціями;

2. формування чіпсів;

3. підсушування;

4. обсмажування;

5. охолодження;

6. запаковування.

Змішування сушеного картопляного пюре з крохмалем і спеціями здійснюється механічним способом в завантажувальному (тістомісильному) бункері екструдера безпосередньо перед початком формувань чіпсів.

Підсушування сирих формуваннях чіпсів проводиться за допомогою тепловентиляторів до вологості 23-30%.

Обсмажування проводиться під фритюрних ваннах. Температура фритюру 140-180 ° С, час обсмажування - 20-40 секунд, разове завантаження - з розрахунку: 0,1 кг напівфабрикату (підсушених формуваннях чіпсів) на 1 кВт потужності Фритюрні ванни.

 

З сирої картоплі. При використанні сирої картоплі як сировини для виробництва чіпсів виконуються наступні основні операції:

1. мийка картоплі;

2. очистка;

3. варіння;

4. протирання;

5. сушка;

6. змішування з крохмалем і спеціями;

7. формування;

8. підсушування;

9. обсмажування;

10. охолодження;

11. запаковування.

Генетично модифікована картопля. Для того щоб побачити справжній фільм жахів, нам сьогодні достатньо прийти в звичайний продовольчий магазин або на продуктовий ринок. На прилавках товари, вироблені з генетично модифікованих організмів або з вмістом генетично модифікованих компонентів: чіпси, молочні суміші, багато напої, соуси, приправи, хлібобулочні та кондитерські вироби - ось далеко не повний їх перелік. Звичні товари, чи не так? Тільки їх вміст незвично - генетично модифіковано. Але про це на товарі ніякої інформації. Ось ми і купуємо, наприклад, кукурудзу з вбудованими в неї генами бактерії. Або помідори з генами риби. І це було б лише цікаво, якби: вміст цієї продукції не було небезпечно для здоров'я людини. «Їжа Франкенштейна», як її прозвали британські журналісти, з'явилася на Заході в середині 90-х років і вже не один рік присутня на російському і білоруському ринку. Кому це потрібно? Відповідь проста: найбільші світові агрохімічні та фармакологічні корпорації для астрономічного збільшення своїх прибутків вклали в вишукування генної інженерії сотні мільйонів доларів. Внесення ділянок генів організму одного виду в клітини іншого дозволило цим корпораціям підвищити врожайність сільськогосподарських культур, опірність хімікатів і паразитам і збільшило термін зберігання продукції. Але те, що приносить колосальні прибутки транснаціональним корпораціям, завдає шкоди здоров'ю людей. При тестуванні генетично модифікованих продуктів у більшості випадків не використовується сироватка крові людей-алергіків, оскільки люди не споживали раніше «чужі» білки, впроваджувані тепер в харчові продукти. Тому немає жодних відомих способів передбачити алергію на генетично модифіковану їжу. Тим часом алергічне вплив у разі її споживання значно зростає. Наприклад, за даними Йоркській лабораторії харчування (Великобританія), число випадків алергічних захворювань пов'язаних з вживанням генетично модифікованих продуктів збільшилася наполовину. За даними видавничого дому «Бурда» велика частина ввезеної в СНД сої та вся картопля використовуваний для виробництва чіпсів, є генетично модифікованими. Monsanto, один з підрозділів корпорації Pharmacia, розташоване в Сент-Луїсі, назвала виведений нею сорт картоплі NewLeaf. З'явившись на ринку чотири роки тому, цей сорт швидко завоював популярність у фермерів завдяки своїй унікальній властивості (в модифіковану картоплю додаються гени скорпіона) в результаті використання методів генної інженерії ця рослина «навчилося» виділяти токсин, що відлякує найлютішого ворога всіх картоплярів - колорадського жука. Вищезгаданий сорт картоплі стали застосовувати при виробництві чіпсів і заморожених напівфабрикатів, генетично модифікована картопля не підлягає тривалому зберіганню і вимагає негайної переробки, імовірно шкідливий для здоров'я.

Більшість реалізується на наших ринках харчової продукції має сумнівне походження, великі західні корпорації зробили ставку на дешеві генетично модифіковані продукти, наприклад широко відома компанія Procter & Gamblе вже давно випускає чіпси Pringles що виготовляються з генетично модифікованої картоплі. Ці чіпси заборонені до продажу в ряді західних країн, в той час як у нас вони активно рекламуються і продаються без обмежень і (обов'язкових) попереджень.

Іра Ільницька    З позиції медицини.( думка лікарів)

При розгляді характеристик чіпсів з позиції медицини, вживання їх приносить людині виключно одні проблеми. Навіть відносно здоровий молодий чоловік після щоденного вживання чіпсів через місяць відчує , хвороби кишечника і гастрит. Але якщо це цінитель і любитель чіпсів, то він вважатиме, що всі недуги походять від інших продуктів. Єдине, що можна з великою натяжкою прийняти при обговоренні шкоди чи користі чіпсів, це те, що їх допускається вживати в їжу, як гарнір до овочевих страв. Таке вживання цього продукту завдасть значно меншої шкоди вашому шлунку. Взагалі, чіпси - яскрава ілюстрація народної мудрості про те, що людина сама копає собі могилу ножем і виделкою.

Кількість шкідливих речовин, що входять до складу чіпсів, можна перераховувати дуже довго. Це акролеїн - продукт розпаду жирів, що володіє мутагенними властивостями. Наступним йде небезпечний канцероген акриламід, що утворюється при термічній обробці продуктів, що містять крохмаль. Нещодавно виявлений канцероген гліцідамід сприяє утворенню ракових пухлин, руйнує гени людини, може залишити планету Земля взагалі без потомства.

Для тих же, хто серйозно хоче з’ясувати для себе і зрозуміти тему «шкода чи користь чіпсів». При систематичному вживанні як чіпсів, так і виробничих сухариків – однозначно знижується імунітет і починають розвиватися сердечно – судинні захворювання.    

Побічні ефекти при вживані чіпсів.  Результат наукових досліджень ПОКАЗУЮТЬ: погіршення статевої функції у чоловіків і погіршення якості вироблюваного насіння, що однозначно впливає на зачаття повноцінних дітей. Плюс ще негативний вплив йде на жінок: підвищення шансів отримати рак грудей і народження слабких дітей.  

Для вагітних та щойно народили – погана вироблення молока. А молоді люди, практично нічого не знаючи про те, який є шкода чи користь чіпсів, а також не зовсім замислюючись про своє здоров’я – поглинають їх цілими упаковками.

ВИСНОВКИ

За: смачно, дешево, поживно, зручно в користуваннi.

Проти: наявнiсть канцерогенiв і висока калорiйнiсть, обумовленi просоченням їх олією.  Велика кiлькість солi i спецiй також не є корисним для здоров’я.

Порада: готуйте їх самостiйно, що зовсiм не складно в домашнiх умовах..
Здорового вам харчування!

П А М’ Я Т А Й Т Е:

1.                      В перший час це не помітно, тим більше в молодому організмі, – то з часом, з роками, все вийде на поверхню. Плюс, ви просто повинні знати, що туди додають акриламід, який є сильним консервантом.

2.                      Ви вивчали упаковку – то повинні були помітити, що термін зберігання цієї продукції досить великий. А чим більше термін зберігання – тим сильніше будь-який продукт насичений шкідливими консервантами.

3.                      У будь-якому випадку, одночасно шкідливою і корисною їжа бути не може, тому прийміть до відома той факт, що в складі цієї продукції Ви також можете зустріти фосфат натрію.

  (Це речовина, яка при певній кількості в організмі сповільнює ріст і утворення кісткової тканини у підлітків і дітей, а також є однією з причин остеопорозу. Ось чому саме дітям про підліткам не варто вживати цю смачну і хрустку їжу.)

Пам’ятайте  Але, не варто так турбуватися, так як є і позитивні моменти. До гарної сторони можна віднести те, що Вам ніхто поки не забороняє робити «хрустку картоплю» у себе вдома.

Ви точно знаєте, з чого це все готуватися і що туди додається. Якщо все робити правильно – Ви не будете піддавати свій організм великій кількості тих добавок, якими просякнута вся хрустка продукція в упаковках.        

Слово вчителя Тепер, знаючи про те, якоє є шкода чи користь чіпсів, ви, сподіваюся, зможете себе стримати від їх покупки. А якщо вже сильно і захочеться – зробити їх самостійно. 


Презентація до проекту "Чіспи - що ми їмо?"

Що ми їмо.pptx (3808727)